Henk Jans

Het universum volgens Hawking

Ofschoon S. Hawking vooral met zijn uitlatingen over God nogal wat beroering heeft verwekt, bedoelt deze bijdrage op de eerste plaats de articulatie van zijn wetenschappelijk betoog op het spoor te komen en stap voor stap te volgen. In het licht daarvan worden een paar kritische bedenkingen geuit bij de filosofische en theologische consequenties die Hawking met zijn kosmologisch model verbindt. het universum volgens Hawkins (1990)

verschenen: Februari 1990, blz. 407

jaargang: 57/05