Jules Van Ackere

Het uur van Dino Buzzati

Meer nog dan als de auteur van ‘Il deserto dei Tartari’ verdient Buzzati bekend te blijven als de weergaloze verteller van ‘pararealistische’ kortverhalen. De ‘onmogelijke’ fantastische oversprong binnen zijn erg realistische verhalen is van een onverbiddelijke, innerlijke logica die de lezer doet na-denken over heel reële problemen als de angst voor ziekte, ouderdom en dood, en de waanzin van oorlog, kernbewapening en milieuverwoesting. En dit alles op een allerminst moraliserende maar objectief constaterende toon.

verschenen: April 1983, blz. 631

jaargang: 50/07