Goedele De Keersmaeker

Het veiligheidsdenken van de Vredesbeweging

In deze tweede bijdrage over de Vredesbeweging in Vlaanderen behandelt de auteur in een tiental punten het eigenlijke veiligheidsdenken dat achter die beweging steekt. Zij besteedt bijzondere aandacht aan de standpunten die merkelijk verschillen van die welke bv. in Amerika en Nederland ingenomen worden. En signaleert tevens bepaalde dimensies van het veiligheidsprobleem die binnen de beweging vooralsnog (te) weinig aandacht kregen.

verschenen: Mei 1984, blz. 711

jaargang: 51/08