L.L.S. Bartalits

Het verdrag tussen de Bondsrepubliek en Polen

De erkenning van de grenzen en het verdrag dat de Bondsrepubliek met de Sovjet-Unie ging sluiten, waren de twee moeilijkheden in de onderhandelingen tussen West-Duitsland en Polen. Het verloop der gesprekken en de resultaten ervan worden geëvalueerd.

verschenen: Januari 1971, blz. 350

jaargang: 38/04