Van Den Bosch & Dietvorst

Het Verre Oosten en het ‘nabije’ Westen

In de moderne geografiebeoefing heeft men de laatste decennia steeds meer aandacht gekregen voor het vraagstuk van de ruimteperceptie. Daarmee wordt de wijze bedoeld waarop mensen de hen omringende ruimte ervaren en vastleggen in een zogenaamde mentale kaart. De perceptie van de omgeeving is van grote invloed op het ruimtelijk handelen van de mens. De auteurs geven een schets van deze ontwikkeling in het geografisch denken. Zij illustreren de werking van het persoonlijk ruimtebeeld aan de hand van een onderzoek naar het wereldbeeld van een groep Nijmeegse geografiestudenten. De uit ander onderzoek bekende verschijnselen van onder- of overschatting van omvang en afstand wordt ook in dit onderzoeksmateriaal aangetroffen.

verschenen: Juli 1978, blz. 900

jaargang: 45/10