Theo P.M. de Jong

Het verschijnsel Gunnar Myrdal

De opdracht die Gunnar Myrdal zich gesteld heeft – en die ook in zijn laatste tot nu toe vertaalde boek ‘De Misdeelde Wereld’ tot uiting komt – is, niet alleen de economische ontwikkeling aan te geven en de factoren die daarin meespelen als vanzelfsprekende gegevens te aanvaarden, maar alles aan een analyse te onderwerpen en daardoor beter aan een oplossing te kunnen werken. ‘In werkelijkheid zijn er geen economische problemen – er zijn gewoon problemen en die zijn complex’.

verschenen: Maart 1972, blz. 605

jaargang: 39/06