L.L.S. Bartalits

Het XXIVe partijcongres van de CPSU (II)

De belangrijkste punten die zich hebben gemanifesteerd op het partijcongres waren: de nationalistische tendensen van de verschillende Sovjet republieken, de machtsverschuiving ten gunste van Brezjnev, hoewel niet gepaard gegaan met uitstoting uit het Politburo, en de gebleken getaande belangstelling van de Sovjets voor een Europese Veiligheidsconferentie. Dit laatste schrijft de auteur toe aan de invloed van Walter Ulbricht en aan het feit dat de Russen toch al hun doeleinden bereikt hebben in de verhouding tot de westerse mogendheden. Tekenend voor de complexe verhoudingen is, dat twee passages uit de rede van Brezjnev niet in de Prawda zijn opgenomen. Op last van wie en waarom?

verschenen: Juni 1971, blz. 924

jaargang: 38/09