Henk Jans

Het zand der gramschap: de mens als woestijnschepper

De diepgaande ecologische diagnose van de Sahel-catastrofe uit de jaren zeventig toonde overduidelijk aan dat het ook in dat geval, na zovele andere, ging om een wellicht onomkeerbare woestijnvorming, die hoofdzakelijk te wijten was aan menselijke ingrepen van overwegend economische en politieke aard. Voor alle verantwoordelijken zou dat een dringende aansporing moeten zijn tot grotere omzichtigheid in de vele dorre en schaarsvochtige gebieden, die ongeveer één derde van het totale landoppervlak beslaan.

verschenen: December 1979, blz. 243

jaargang: 47/03