Robrecht Michiels

‘Hij is mens geworden’

Een goede twee jaar geleden werd de Engelse en vnl. Anglicaanse christenwereld in opschudding gebracht door de studie van zeven vooraanstaande theologen, die stelden dat de ‘menswording van God’ ‘slechts’ een mythe zou zijn. Uit de ten dele felle reacties op ‘de zeven tegen God’ is o.m. gebleken dat de klassieke incarnatieleer de recente vnl. historische christologie nog niet (helemaal) heeft weten te integreren.

verschenen: April 1980, blz. 590

jaargang: 47/07