Pro Mundi Vita

Hoe christelijk is het geloof in Ierland ? II

In dit tweede artikel over de Ierse impasse wordt nagegaan in welke mate vooral de katholieke kerk (de religieuze en politieke leiders zowel als het kerkvolk en de theologen) kan bijdragen tot een oplossing die verder gaat dan het bevreizen van de status quo. Deze beschouwingen blijken tevens uitermate relevant te zijn voor elke christen en elke kerk die bereid zijn hun positie en hun taak in de huidige wereld te herzien.

verschenen: Juni 1974, blz. 887

jaargang: 41/09