Boris Mets

Hoe erg is de nieuwe spelling?

Vanaf dit nummer volgt Streven de nieuwe spelling. Veel zal de lezer er wellicht niet van merken. De voorgeschreven spellingwijzigingen betreffen niet de meest courante woorden. Het huidig spellingdebat roept daarom – naast terechte verontwaardiging over onrijpe besluiten – ook vragen op m.b.t. onze houding tegenover spelling en taalnormen.

verschenen: September 1996, blz. 675

jaargang: 63/08