Henk Jans

Hoe gevaarlijk is de mens van Turing

Volgnes J.D. Bolter kan de verregaande computerisering van het menselijk denken een wezenlijke bijdrage leveren aan een zowel socio-politek als ecologisch bevredigender omgang met mens en natuur. Het onvermijdelijke verlies aan – emotionele en/of spirituele – diepgang, dat een louter formele benadering van onze wereld met zich meebrengt, kan of zal goedgemaakt worden door de bewuste reactie van een verlicht humanisme, dat de computer niet afwijst noch schuwt maar bereid is tot een kritische en positieve dialoog en samenwerking met de nieuwe technologie.

verschenen: Juni 1987, blz. 832

jaargang: 54/09