Judith de Raat

Hoe het goddelijke verschijnt in het schone

Een introductie in het oeuvre van Emily Dickinson

Verschijnt het goddelijke in het schone? Wat de negentiende-eeuwse Amerikaanse dichteres Emily Dickinson betreft, lijkt dat beslist het geval te zijn. Emily Dickinson heeft ervoor gekozen heel haar leven zo te organiseren dat ze zich ongehinderd aan de poëzie kon wijden. Bijna in al haar gedichten verwijst zij naar de Bijbel, maar dan wel op een heel vrije en eigenzinnige wijze. De geloofscrisis van de moderne tijden heeft zij scherp aangevoeld. Omwegen zijn nodig, dacht zij, naar de verborgen God.

verschenen: Juli 2003, blz. 611

jaargang: 70/07