Robrecht Boudens

Hoe machtig is de Romeinse curie?

Door voor- en tegenstanders van de Romeinse curie wordt dit kerkelijk bestuursorgaan veelal in vrij algemene termen gehuldigd of gelaakt. De auteur gaf de voorkeur aan een historische benadering van de rol die de curie sinds ongeveer een eeuw in het leven van de kerk heeft gespeeld: ten tijde van de modernistische crisis, tijdens en na Vaticanum II en onder paus Johannes-Paulus II.

verschenen: Mei 1981, blz. 675

jaargang: 48/08