Inge Kielen

Hoe meer zielen, hoe minder vreugd

Wat de grote grazers in de Oostvaardersplassen ons leren

* essaywedstrijd 2008 * * Hoe meer zielen, hoe minder vreugd. Wat de grote grazers in de Oostvaardersplassen ons leren over overbevolking *

verschenen: Maart 2009, blz. 205

jaargang: 76/03