Henk Jans

Hoe milieubewust zijn de Belgische gemeenten ?

De verontrusting over het milieubederf komt blijkbaar vooral ‘van onderen’:: in ieder geval kan men niet zeggen dat het publieke instanties zijn geweest die het eerst de alarmklok hebben geluid. Dat blijkt voor een deel weer uit een onderzoek van het ‘Gemeentekrediet van België’ naar de vraag in hoeverre de Belgische gemeentebesturen zich bewust zijn van de milieuproblemen waarmee zij concreet worden geconfronteerd.

verschenen: Juli 1973, blz. 961

jaargang: 40/10