Rudolf Boehm

Hoe nieuw is het ‘principe van een nieuwe economie ‘?

Waar de economie zich tot doel zou moeten stellen de materiële behoeften van de mensen te bevredigen en de daarmee verbonden vnl. politieke en morele belangen te behartigen, heeft het heersend economisch bestel van de middelen tot dat doel het eigenlijke en eerste doeleinde gemaakt, met alles wat zulks meebrengt aan hoogst irrationele verspilling van natuurlijke hulpbronnen én menselijke arbeidskrachten. Het ‘principe van een nieuwe economie’ behelst niets anders dan een – vooralsnog utopische? – poging om die wanverhouding tussen middelen en doelen recht te zetten.

verschenen: April 1983, blz. 591

jaargang: 50/07