Henry M.V. Buntinx

Hoe onderhandelen de grote mogendheden ?

Het klimaat waarin onderhandelingen tussen de grote mogendheden plaatsvinden, is er een van ideologsiche tegenstellingen. Die tegenstellingen spelen niet alleen een rol in wat men wil bereiken, maar ook in de manier waarop men dat wil doen. Waarin verschilt het Sovjet-Russische onderhandelingsmodel van het Chinese en hoe reageren Amerikaanse onderhandelaars daarop?

verschenen: December 1972, blz. 211

jaargang: 40/03