Walter Van Reusel

Hoe onoplosbaar is het tekort aan organen?

Over het transplantatiedebat in de Verenigde Staten

De transplantatiegeneeskunde heeft tijdens de laatste decennia medisch-technisch een grote vooruitgang gemaakt. Het grote probleem is evenwel het (toenemend) tekort aan organen. Daarom gaat men in de Verenigde Staten, naast organen van hersendoden, die van hartdoden en van levende – zelfs genetisch niet-verwante – donoren overplanten. Ethisch gesproken blijven dezelfde, oude vragen gelden: wanneer is iemand dood? Wat is een correcte toestemmingsprocedure? Wat is een rechtvaardige verdeling van de schaarse organen? Deze bijdrage schetst een stand van zaken van het debat in de Verenigde Staten en trekt parallellen met Europa.

verschenen: Oktober 2004, blz. 782

jaargang: 71/09