Leo Geerts

Hoe religieus is Jaap Kruithof?

Tot verwondering en ergernis allicht van vroegere en recente geestverwanten heeft Jaap Kruithof in ‘De Mens aan de Grens’ (1985) zijn ontwerp van een ecologisch geïnspireerde ethiek voorgesteld als een nieuwe ‘religiositeit’ die hij scherp wenst te (onder)scheiden van de falende aanpak van de concrete godsdiensten en van het ontspoorde ‘antropocentrisme’ van een louter wetenschappelijke rationaliteit. De auteur maakt een paar kritische kanttekeningen bij deze z.i. eveneens nog te rationalistische behandeling van een inderdaad dringende kwestie van leven en overleven.

verschenen: Maart 1986, blz. 518

jaargang: 53/06