Philippe Van Parijs

Hoe verdelen we rechtvaardig een gemeenschappelijke schuld?

Nu België een federale staat is geworden, zou men een deel van de Belgische publieke schuld over de gewesten kunnen verdelen. Maar welk criterium moeten we hierbij aanleggen? Philippe Van Parijs, filosoof van de U.C.L., meent dat alleen de economische d raagkracht van elk gewest in aanmerking komt. Tegelijk pleit hij ervoor de sociale zekerheid federaal te houden. Een louter Belgisch probleem? Helemaal niet. De organisatie van de solidariteit tussen arme en rijke lidstaten van de Europese Gemeenschap stelt gelijksoortige problemen.

verschenen: Januari 1995, blz. 17

jaargang: 62/01