S.W. Couwenberg

Hoe voorbeeldig is de westerse democratie?

Een kritische evaluatie

Er mag dan al een brede consensus heersen over de beginselen van de democratische rechtsstaat, de westerse democratie wordt nog steeds bedreigd door tegenkrachten die haar innerlijk uithollen, en haar principes in de praktijk herleiden tot een fraaie retorische façade. Democratie is allerminst een rustig bezit, ze is een blijvende opgave.

verschenen: November 1999, blz. 877

jaargang: 66/10