Sofie Nielander

Hoe vrij moet meningsuiting zijn?

Vrijheid van meningsuiting kan op gespannen voet staan met de rechten van minderheden, veiligheid, privacy, gelijkheid, het niet kunnen lachen om een karikatuur van de profeet… De discussie over de vraag welke van deze waarden het zwaarste weegt is niet nieuw. Filosofen, politici, juristen, religieuze leiders en de media hebben er allen iets over te zeggen. Waar zouden we bij stil moeten staan vóór het uiten of beoordelen van een controversiële mening?

verschenen: Januari 2016, blz. 20

jaargang: 83/01