Vincent Hunink

Hoe word ik een gelukkig dictator?

Over de ‘Hiëro’ van Xenophon

In zijn geschrift Hiëro laat de Atheense historicus Xenophon (ca. 400 v. Chr.) een dictator discussiëren met een dichter over de vraag hoe hij zijn positie als alleenheerser zo gunstig mogelijk kan invullen. Het antwoord wijst in de richting van een soort verlichte monarchie, waarin de dictator zijn onderdanen weldoet en zo zijn machtspositie behoudt. De tekst is een interessant voorbeeld van anti-democratisch denken uit het klassieke Athene, de bakermat van de democratie.

verschenen: Januari 2004, blz. 35

jaargang: 71/01