Edouard Boné

Hominisatie en humanisatie

Zin en toekomst van de menselijke evolutie?

Heeft het menselijk avontuur zin en toekomst? Als paleontoloog beschouwt de auteur de mens als het ‘produkt’ van een evolutie en tevens als de bewuste ontwerper en uitvoerder van een project. Metawetenschappelijk kunnen we dit interpreteren als een ‘ant ropologische breuk’ tussen hominisatie en humanisatie. De mens heeft zijn toekomst in eigen handen. De nieuween ambigue technische verworvenheden herinneren hem dagelijks aan zijn ethische verantwoordelijkheid. hominisatie en humanisatie

verschenen: Juni 1991, blz. 800

jaargang: 58/09