Luc Rasson

Honderd jaar Esperanto

Esperanto is de enige artificiële taal die zich met relatief succesal een eeuw lang heeft weten te handhaven. Door de Middeneuropese jood Zamenhof uitdrukkelijk bedoeld als een middel tot universele verstandhouding (dat alle culturele, nationalistische en imperialistische barrières zou doorbreken) blijkt ook deze genereuze poging te berusten op een aantal typisch negentiende-eeuwse premissen van culturele, ideologische en louter linguïstische aard. In zijn doelstellingen en realisaties blijft Esperanto een provocerende en paradoxale onderneming.

verschenen: Juni 1987, blz. 840

jaargang: 54/09