L. Sequieros

Honderd jaar na Charles Darwin

Sinds tien jaar wordt een schijbare verworvenheid van de moderne darwinistische synthese heftig bekritiseerd door een aantal paleontologen. Volgens hen mag men de behoorlijk ontrafelde mechanismen van de micro-evolutie niet zo maar extrapoleren naar het domein van de macro-evolutie, waar het gaat om het veronderstelde ontstaan – uit een gemeenschappelijke voorouderpopulatie – van de zeer verscheiden taxonomische groepen of indelingen van het planten- en dierenrijk.

verschenen: Mei 1982, blz. 694

jaargang: 49/08