Viktor Claes

Honderd jaar Pär Lagerkvist

N.a.v. de honderdste verjaardag van de geboorte van deze Zweedse auteur en Nobelprijswinnaar (1951) wordt de vraag gesteld naar de betekenis van zijn werk voor onze tijd. Samen met zijn strijd tegen verdrukking en geweld in onze maatschappij heeft Lager kvists geloof in de tere krachten van het leven en zijn zoektocht naar het goddelijke in het leven zelf, nog niets aan actualiteit ingeboet. Lagerkvist (Pär) (100 jaar)

verschenen: Februari 1992, blz. 416

jaargang: 59/05