Jef Van Gerwen

Honger, een exportprodukt?

In tegenstelling tot de populaire opvatting dat hongersnoden in de Derde Wereld het directe gevolg zijn van natuurrampen, tonen auteurs zoals Amartya Sen en Hans Achterhuis aan dat honger een structureel probleem is, inherent aan de politieke economie van een regio of van het Westen. De strijd tegen honger veronderstelt een grondige hervorming van ons huidig economisch bestel. Sen (A.) en Achterhuis (H.) : honger als structureel probl. (’89)

verschenen: Januari 1989, blz. 306

jaargang: 56/04