James T.H. Tang

Hongkong en de veiligheid in het Verre Oosten

Hongkong was al van bij de Britse bezetting in 1841 een grote handelsmetropool. Als Brits koloniaal gebiedsdeel stond het symbool voor de Britse invloed in Oostazië. De nakende vereniging met China betekent een belangrijke verschuiving in de Oostaziatische strategische verhoudingen.

verschenen: November 1995, blz. 911

jaargang: 62/10