Matty Witte-Verkade

Hoogmoed

Filosofen als Hobbes en Rousseau hebben over de oorzaken en de gevolgen van de hoogmoed nagedacht. Orwells Animal Farm is het verhaal van hoogmoedige varkens die de natuurwet van de gelijkheid van alle dieren overtreden. Volgens sommige psychologen is er een verband tussen een te hoog gevoel van eigenwaarde en het geweld in de huidige samenleving.

verschenen: Juli 2000, blz. 589

jaargang: 67/07