Bart Van Loo

Houellebecq

In de voetsporen van Huxley, Lovecraft, Zola en zichzelf

Over het literaire werk van Houellebecq is al veel inkt gevloeid. Vreemd genoeg is tot nog toe nauwelijks aandacht besteed aan de invloed van Zola. Diens opvatting dat de romanschrijver als een wetenschapper moet observeren en experimenteren, kenmerkt nochtans de houding van Houellebecq. Ook Huxley en Lovecraft hebben op hem hun stempel gedrukt.

verschenen: September 2001, blz. 718

jaargang: 68/08