Hugo Janssens

Huisarts nieuwe stijl

Niet alleen buiten maar ook binnen de artsenwereld leeft een groeiend onbehagen met de al te gespecialiseerde en dientengevolge gedepersonaliseerde aanpak van het medische bedrijf. Oudere en jongere artsen verlangen zowel de functie als de opleiding van de huisarts op een nieuwe leest te schoeien.

verschenen: Oktober 1976, blz. 3

jaargang: 44/01