G. Cuypers

Humanistische psychologie en … biologie

De psychologische en biologische oorspronkelijkheid van de mens – met de daaraan verbonden ook ethische consequenties – is steeds minder taboe bij een aantal wetenschapsmensen. De auteur knoopt aan bij de Amerikaanse en Europese varianten van de zogeheten ‘humanistische psychologie’ en illustreert zijn betoog aan de hand van A. Portmanns boeiende theorie van de ‘fysiologische vroeggeboorte’.

verschenen: Mei 1977, blz. 731

jaargang: 44/08