Wim Verbaal

Humanitas in een wereld van Titanen

Welke taak is er nog weggelegd voor de klassieke Europese opleiding (de humaniora) in de technocratische vorm die de huidige wereld aanneemt? Als onze tijd een ‘nageschiedenis’ is, een ‘nieuwe prehistorie’ (Pier Paolo Pasolini) die beheerst wordt ‘door Titanen’ (Ernst Jünger), wat kan dan nog de rol en de betekenis zijn van de laatste restanten van de klassieke vorming?

verschenen: April 2015, blz. 334

jaargang: 82/04