Leo Loewenthal

Humaniteit en communicatie

Het vitale debat over functie en betekenis van de menselijke communicatie dreigt vast te lopen in het sociologische, haast louter kwantitatieve onderzoek van de massamedia. De auteur bepleit een dringende herbezinning op de humanistische en humaniserende roeping van het meegedeelde woord. Hij beroept zich op onverwachte getuigen als Plato, J. Smith, Ezra Pound, Coleridge, Eliot, Stuart Mill en Nietzsche, die de moderne ontwaarding van de communicatie hebben voorvoeld of aan de kaak gesteld.

verschenen: November 1981, blz. 140

jaargang: 49/02