Ludo Abicht

Idealistische wolven in materialistische schaapsvacht

Een eeuw na de Oktoberrevolutie 1917

De historische gebeurtenissen in de Oktoberrevolutie en de interpretatie ervan blijven wetenschappers en commentatoren intrigeren. In dit artikel wordt, op basis van nieuwe teksten, geargumenteerd dat de revolutie in haar eerste fase volkomen aansloot bij de democratische emancipatiebewegingen aan het einde van WO I. De onhandige reactie van het voorlopig bewind gaf een ideologische minderheid onder leiding van Lenin en Trotski de kans om de revolutionaire verworvenheden tegelijkertijd te redden én in een autoritaire richting te sturen. Wat als een democratisch materialistische revolte begonnen was, eindigde in een idealistisch experiment.

verschenen: September 2017, blz. 698

jaargang: 84/08