Toon Bosch

Idylle, ratio en de hand Gods

Enkele aspecten van rivierbeleving in de Nederlandse delta sinds de tweede helft van de achttiende eeuw

In de Nederlandse waterstaatshistoriografie is veel onderzoek verricht naar allerlei aspecten van de waterbouwkundige en politiek-bestuurlijke beheersing van de grote rivieren in de Nederlandse delta. Maar over de manier waarop Nederlanders in de loop der tijd deze rivieren hebben beleefd en gewaardeerd zijn we amper geïnformeerd. Zeker nu zich in het rivierbeheer nieuwe conflicten tussen openbaar bestuur en bevolking aftekenen, blijkt de behoefte aan kennis over rivierbeleving actueler dan ooit. In dit artikel geeft de auteur een aanzet daartoe en schetst hij in hoofdlijnen de omgang met en de beleving van de grote rivieren vanaf het midden van de achttiende eeuw.

verschenen: Mei 2004, blz. 387

jaargang: 71/05