Erik Faucompret

Ieder zijn waarheid ?

Israël en de Arabische landen

Toen de auteur einde september zijn artikel naar de redactie bracht, vermoedde hij niet dat zijn vrees voor een nieuw gewapend conflict in het Midden-Oosten zo vlug bewaarheid zou worden. Hij was pas ter plaatse op zoek gegaan naar de achtergronden, die nog steeds, ind e geest van beide betrokken partijen, het conflict beheersen: op welke gronden meent elk zijn min of meer onverzoenlijke zienswijze én politiek te kunnen rechtvaardigen?

verschenen: November 1973, blz. 118

jaargang: 41/02