Bert ten Berge

Ignatiaanse pedagogiek en de onderwijsvernieuwing in Nederland

Een op de levensvisie van Ignatius van Loyola geïnspireerde pedagogiek voor het onderwijs werd recentelijk ontwikkeld door Jezuïeten en leken. Het doel is de vorming van de hele mens met al zijn vermogens tot `mens met en voor de ander’ naar het voorbeeld van Jezus. De onderwijsmethode om dit doel te bereiken bestaat uit een continu proces van ervaring, reflectie, actie en evaluatie binnen een op het doel aansluitende context. De huidige vernieuwing van het secundair onderwijs in Nederland (de 2e fase) biedt vanuit Ignatiaans-pedagogisch oogpunt kansen wat de onderwijsmethode betreft , maar eerder gevaren dan kansen als het gaat om het onderwijsdoel.

verschenen: November 1999, blz. 920

jaargang: 66/10