Hessel Zondag

I’m bored today

Verveling is vandaag de dag een dominant levensgevoel dat ontstaat omdat men alle levenszin aan zichzelf wil ontlenen. Een beroep op andere instanties dan het zelf wordt als ‘niet echt’ en suspect beschouwd. Echter, aan het zelf valt moeilijk zin te ontlenen, het zelf is daarvoor te gefragmenteerd en te onstabiel. Pogingen tot zinbeleving die uitgaan van het zelf eindigen daarom in verveling.

verschenen: December 2010, blz. 988

jaargang: 77/11