Ludo Abicht

Immanuel Wallersteins wereldsysteem

Volgens Wallerstein hangen de economische en politieke ontwikkelingen, zeker vanaf de zestiende eeuw, in een omvattend wereldsysteem samen, dat zich nog steeds verder ontplooit. Er is wel degelijk een groot verhaal aan de gang, en daar moeten de sociale wetenschappen ook hun eigen opbouw op richten.

verschenen: Oktober 1997, blz. 815

jaargang: 64/09