Lieven Boeve

In de ban van de ring

De postmoderne religieuze verscheidenheid

De confrontatie met de andere godsdiensten nodigt christenen uit om over de eigen godsdienst en de claims die deze maakt, na te denken. Wat leert de situatie van religieuze verscheidenheid de christelijke godsdienst over zichzelf? Aan de hand van twee contrasterende parabels worden een aantal mogelijke antwoorden op deze vraag overwogen. In zijn besluit formuleert de auteur een antwoord dat de religieuze verscheidenheid niet per definitie afwijst maar ontdekt als een weg om God vandaag op een gepaste wijze ter sprake te brengen.

verschenen: Mei 1996, blz. 387

jaargang: 63/05