Panc Beentjes

In de ban van de tekst

Bijbelvertalers en hun principes

Ook in het Nederlands taalgebied blijft men zich moeite geven om de meest bevredigende bijbelvertaling. Daarbij overheersen twee strekkingen die wel niet lijnrecht tegenover elkaar staan maar toch nogal uiteenlopende oogmerken nastreven: de idiolecte vertaling, zo nauw mogelijk aansluitend bij de eigen-aardigheden van de originele tekst en de dynamisch-equivalente vertaling, zo volledig mogelijk inspelend op het hedendaagse taalgebruik. Aan de hand van een paar steekproeven bespreekt de auteur de respectievelijke merites, voor- en nadelen van beide pogingen om de bijbel recht te laten wedervaren.

verschenen: Juni 1983, blz. 783

jaargang: 50/09