Jürgen Vandewalle

In de voortuin groeit geen samenleving

Het politieke proces faalt. Tegelijk verdwijnen de markt, de kruidenierswinkel en het volkscafé uit het straatbeeld. Het publieke leven is een belangrijk beproevingsmilieu voor de sociale organisatie van de samenleving. Maar bestaat het publieke leven nog wel? Het lijkt er op dat de burger zich steeds meer terugtrekt in een geïsoleerd binnenleven en alleen nog maar naar buiten komt om te protesteren. Wat voor gemeenschap gaat er achter demonstraties schuil? En is het nog wel zinvol om de burger om de zoveel jaar te vragen hoe de samenleving moet worden georganiseerd?

verschenen: Januari 2013, blz. 9

jaargang: 80/01