Georges De Schrijver

In dienst van de steeds grotere God

Modellen van een jezuietenspiritualiteit

In 1990-1991 herdenken de jezuïeten de 450e verjaardag van hun stichting en de 500e verjaardag van de geboorte van Ignatius van Loyola. In twee bijdragen poogt de auteur aan de hand van vier representatieve figuren de spiritualiteit van de orde op het s poor te komen. Teilhard de Chardin en Karl Rahner getuigen van een religieuze ervaring die tegelijkertijd het godsbeeld, het kerkbeeld en het mensbeeld in beweging zet. modellen jezuïetenspir. : Teilhard & Rahner (n.a.v. 450 Sociët.)

verschenen: Oktober 1990, blz. 4

jaargang: 58/01