F. Boenders

In gesprek met Theodore Roszak

In de tien jaren na Roszaks indringende analyse van ‘de opkomst van een tegencultuur’ is er binnen en buiten die beweging ook veel ‘niet’ gebeurd van wat haar aanhangers beoogden of verwachten. Volgens Roszak, die van meet af aan het kaf van het koren probeerde te scheiden, zijn een aantal tegendraadse ideeën van de tegencultuur (zoals verzet of voorbehoud tegen de puur wetenschappelijke en technische benadering van menselijke problemen) ondertussen toch in brede lagen van de bevolking doorgedrongen.

verschenen: Mei 1978, blz. 702

jaargang: 45/08