Jan Grootaers

In gesprek met Willem A. Visser ’t Hooft

Als bezieler en ‘architect’ van de Wereldraad van Kerken heeft W.A. Visser ’t Hooft decennia lang een uitzonderlijke rol gespeeld in de oecumenische beweging. Hij diende daarbij zowel kritisch als creatief in te gaan op onverwachte uitdagingen als: de verrassend nieuwe kerkleer van Vaticanum II en het steeds groter gewicht dat in de schoot van de Wereldraad zelf aan de problemen van de Derde Wereld en de strijd om rechtvaardigheid werd gehecht.

verschenen: December 1985, blz. 225

jaargang: 53/03