Francis Strauven

In Memoriam Geert Bekaert (9 april 1928 – 11 september 2016)

Geert Bekaert, die in 1946 op achttienjarige leeftijd toetrad tot de jezuïetenorde en van 1964 tot 1973 redactiesecretaris was van Streven, kan gelden als het toonbeeld van de progressieve katholieke intellectueel. Hij maakte zich geleidelijk los van het geloof in een transcendente, boven de werkelijkheid tronende God om in plaats daarvan een nieuw geloof in de mens te ontwikkelen, – de mens die ertoe geroepen is in alle vrijheid zijn eigen aardse werkelijkheid uit te bouwen en vorm te geven. Hij ontvouwde zijn denken voornamelijk in wisselwerking met de ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw.

verschenen: Juli 2017, blz. 600

jaargang: 84/07