A. Fonseca

Indira Ghandi weer aan de macht

De verrassende politieke come-back van Indira Gandhi werd in de hand gewerkt door o.m. het wanbeleid, het onvermogen en het (hindoeïstisch) fanatisme binnen de Janata-partij, en door het hernieuwd vertrouwen van de paria’s in Mw. Gandhi’s verzet tegen het kastenstelsel. Ook na de Russische inval in Afghanistan handhaaft I. Gandhi haar gematigde, zelfs vriendschappelijke houding tegenover de Sovjet-Unie. De hamvraag is: zal zij de krachtdadigheid waarmee zij haar economische en sociaal beleid wenst te voeren, weten te verzoenen met een reëel respect voor de democratische spelregels?

verschenen: Juni 1980, blz. 818

jaargang: 47/09